2017:27 Miljömålsprocessen - ett förändringsarbete

Om publikationen

Löpnummer:
2017:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är tänkt som en kort introduktion för process- och samverkansledning i förändringsarbete. Den är särskilt inriktad på miljömålen och länsstyrelsens arbete med dem. Processledning är ett värdefullt redskap för att genomföra de uppdrag som länsstyrelserna har med miljömålen.

RUS, Regional Utveckling och samverkan i miljömålssystemet, svarar för länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter i miljömålssystemet, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter
inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdsarbete.

Texten är författad av Maren Eiane och Anna-Lena Lövkvist Andersen på Länsstyrelsen Stockholm. Projektet genomfördes med en kombination av litteraturstudier, intervjuer och workshops med avsikten att resultatet ska vara verklighetsförankrat och praktiskt användbart. Projektet genomfördes huvudsakligen under 2014.

Kontakt