2017:25 Klimatpåverkan på förorenade områden och miljöfarlig verksamhet i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport

GIS-metoder har här använts för att studera hur förorenade områden och miljöfarlig verksamhet i Jönköpings län kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar. I den här rapporten beskrivs dels hur arbetet har genomförts, vilka resultat som kommit fram, vilka begränsningar som är förknippade med tolkningen och även förslag på hur resultaten kan användas i miljöarbetet vid Länsstyrelsen och kommunerna i länet. Rapporten riktar sig främst till handläggare vid Länsstyrelsen och anställda vid länets kommuner som arbetar med relaterade miljöfrågor. Den kan även vara av intresse vid arbete med beredskapsfrågor, samt för övriga med behov av att veta mer inom området.

Analysen har gjorts på förorenade områden med riskklass 1 och 2 samt verksamheter med beteckningarna A och B enligt miljöprövningsförordningen. Totalt i studien ingår 530 förorenade områden, samt totalt 487 objekt som utgörs av miljöfarlig verksamhet. Av dessa 487 är 222 A och B verksamheter samt 159 enskilda vindkraftverk och 106 täkter.


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping