2017:24 Minnen vid vatten - Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2016 – Silverån

Om publikationen

Löpnummer: 2017:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 108

Publikationstyp: Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Silverån i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2017

Kontakt