2017:20 Bostadsmarknadsanalys Jönköping

Om publikationen

Löpnummer:
2017:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen vill belysa att bostadsfrågor på flera plan aktualiserar länsinvånarnas rättigheter. Behovet av denna perspektivförändring är en av samhällsplaneringens och bostadsmarknadens absoluta utmaningar.

- För många av länets invånare och bostadsberättigade kommer inte önskemål eller behov av en bättre bostad att infrias de kommande åren.
- Bostadsbristen har ackumulerats över flera år. Den kan inte lastas på en enskild händelse utan beror på ett antal faktorer så som att befolkningen ökar, för få bostäder har byggts över tid och boendemönstren har förändrats.
- Bostadssituationen har många ansikten. Bland dem finns generella trender om urbanisering, ökad efterfrågan på lägenheter och långa köer till allmännyttan. En lika viktig aspekt är att handlingsförmågan, drömmar och flytt-mönster är något individuellt och skiljer sig åt bland individer som delar nationellt ursprung eller slentrianmässigt kan uppfattas tillhöra samma samhällsskikt.
- Om den rådande nybyggnationen håller i sig kan den hantera bostadskrisens allmänna trender. Men den kommer inte att skapa lösningar på alla typer av bostadsproblem.
- Kommunerna bör med eftertanke formulera kraftfulla åtgärder för att fylla de luckor i bostadsförsörjningen som bostadsmarknaden efterlämnar, idag och på sikt. Blicken bör fästas på de mest utsatta invånarna i kommunen.

Kontakt