2017:19 Bottenfauna i Jönköpings län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 88

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 29 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen.

Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.

Kontakt