2017:13 Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

Om publikationen

Löpnummer: 2017:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Enligt miljötillsynsförordning ska en tillsynsplan upprättas för miljöbalkstillsyn och en uppdaterad utredning om tillsynsbehovet ska finnas på myndigheten. Föreliggande behovsutredning
omfattar tillsyn också inom följande områden:

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso)
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

Behovsutredningen bygger på en nationell modell framarbetad av Miljösamverkan Sverige.

Kontakt