2017:13 Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

Om publikationen

Löpnummer:
2017:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Enligt miljötillsynsförordning ska en tillsynsplan upprättas för miljöbalkstillsyn och en uppdaterad utredning om tillsynsbehovet ska finnas på myndigheten. Föreliggande behovsutredning
omfattar tillsyn också inom följande områden:

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso)
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

Behovsutredningen bygger på en nationell modell framarbetad av Miljösamverkan Sverige.

Kontakt