2017:07 Klimatdata i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:07

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Klimat är en av de viktigaste faktorerna som påverkar arters utbredning och välstånd. Väderrelaterade data är därmed i flera avseenden ett viktigt underlag vid utvärdering av biologiska undersökningar. Diverse klimatrelaterat underlag, både uppmätt och modellerat, sammanställs i föreliggande rapport och avsikten är att den ska åskådliggöra vilken information som finns tillgänglig, men även ge uppslag till användningsområden av tillgänglig information.

Rapporten är tänkt att tydliggöra hur klimatförändringar konkret gestaltar sig i länet.

Kontakt