2016:30 Minnen vid vatten – Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2016 - Nissan

Om publikationen

Löpnummer: 2016:30

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 272

Publikationstyp: Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Nissans huvudfåra i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2016

Kontakt