2016:28 Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

Om publikationen

Löpnummer:
2016:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport

Enligt miljötillsynsförordning ska en tillsynsplan upprättas för miljöbalkstillsyn och en
uppdaterad utredning om tillsynsbehovet ska finnas på myndigheten.

Föreliggande behovsutredning
omfattar tillsyn också inom följande områden:
- Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (Seveso)
- Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
- Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Kontakt