2016:27 Nätprovfiske i Bunn 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Bunn är utpekad som regionalt särskilt värdefullt vatten för fiske (2006). Bunn provfiskades inom provfiskeprogrammet fisk i värdefulla vatten. Syftet med provfisket 2015 var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Provfisket ska också ligga till grund för fiskevårdsområdesföreningarnas fortsatta arbete med fiskevården.

Provfisket har finansierats av Norra och Södra Bunns fiskevårdområdesföreningar, Aneby och Jönköpings kommun. Provfisket ägde rum under fyra nätter mellan den 10 och 14 augusti 2015. Provfisket utfördes av medlemmar ur Norra Bunns fiskevårdsområdesförening, Södra Bunns fiskevårdsområdesförening med ledning av personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakt