2016:26 Nätprovfiske i Ramsjön 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:26

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Syftet med provfisket 2015 var statusbedömning för vattenförvaltningen samt att provfisket ska ligga till grund för fiskevårdsområdesföreningens fortsatta arbete med fiskevården. Provfisket har finansierats av Jönköpings kommun och Ramsjöns fiskevårdsområdesförening.

Provfisket ägde rum under tre nätter mellan den 17 och 20 augusti 2015. Provfisket utfördes av medlemmar ur fiskevårdsområdesföreningen och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakt