2016:23 Tillsynsvägledningsplan 2016-2018

Om publikationen

Löpnummer:
2016:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Av miljötillsynsförordningen framgår att länsstyrelserna ska ha planer för tillsynsvägledning som ska omfatta en period om tre år. Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Genom tillsynsvägledning ska förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna förbättras. Arbetet med tillsynsvägledning bör ske genom regional miljösamverkan.

Föreliggande tillsynsvägledningsplan är framtagen av personal inom Naturavdelningen, Landsbygdsavdelningen samt Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen och tydliggör de tillsynsvägledande aktiviteter som Länsstyrelsen planerar för under åren 2016-2018. Planen utgår från

Länsstyrelsens nuvarande resurser för tillsynsvägledning med fokus på år 2016. Aktivitetsplanen kommer därför att revideras årligen.

Kontakt