2016:22 Utvärdering av samverkan vid ökade flyktingströmmar

Om publikationen

Löpnummer:
2016:22
Diarienummer:
3339-2016
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Under hösten 2015 flyr miljontals människor sina hem för att söka ett nytt liv i trygghet undan konflikter och förföljelser. Det resulterar i de största flyktingströmmarna till Europa sedan andra världskriget.

Den senare hälften av 2015 befann sig miljontals människor på flykt från olika konflikter runt om i världen. En del av dessa flyktingar sökte sig till Europa och några till Sverige. Det resulterade i att tusentals människor varje vecka kom hit, något som satte hård press på flera av våra viktiga samhällsfunktioner. För kommuner och myndigheter var det en stor utmaning att få systemen att fungera i frågor som bland annat rörde boende, skolgång, asylprocesser, sjukvård och socialtjänst.

I samband med detta aktiverade Länsstyrelsen i Jönköpings län samverkansorganet F-samverkan för att underlätta för de berörda parterna i potentiella samarbetsfrågor och i utbyte av information. Arbetet inom F-samverkan var bitvis mycket intensivt och involverade många personer. För att kunna dra lärdom av det arbetet har Länsstyrelsen i Jönköpings län låtit genomföra en utvärdering, med fokus på samverkan och ledning utifrån länsstyrelsens roll och arbetet i F-samverkan med flyktingströmmar under hösten 2015.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping