2016:17 Bottenfauna i Jönköpings län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 100

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 36 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde.

En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.

Kontakt