2016:15 Samlad fastighetsspecifik information - Summering av projektet

Om publikationen

Löpnummer:
2016:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Projektet ”Samlad fastighetsspecifik information” syftar till att på ett enkelt och lättillgängligt sätt underlätta för fastighetsägare att samlat se de natur- och kulturvärden som olika myndigheterna känner till om hans eller hennes fastighet. Idag finns ingen sådan
lösning, utan man behöver veta vad man letar efter och söka hos olika myndigheter och i olika IT-system. Tjänsten ska också erbjuda vidare information om till exempel skötsel och lagstiftning kopplat till natur- och kulturvärdena.

Den här rapporten är en slutrapport över Fas 2 i projektet och visar på hur utvecklingsarbetet har gått till. Rapporten är tvådelad; myndigheternas del av utvecklingsdelen redovisas i denna rapport och arbetet som den upphandlade konsulten
som hjälpt till med målgruppsanalys och prototyputveckling, Metria, har gjort presenteras i rapportdel 2.

Kontakt