2016:14 De ekonomiska konsekvenserna av förekomsten av vildsvin i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport

Den svenska vildsvinsstammen har ökat explosionsartat under de senaste åren, vilket har lett till stora värden, men också kostnader.

Värdet ligger främst inom jakten medan kostnaderna framförallt består av trafikolyckorna med vildsvin och skadorna inom jordbruket, orsakade av vildsvinens bök och födosök. I Jönköpings län överstiger värdet av vildsvinen kostnaderna och därmed finns det utrymme ekonomiskt för vildsvinsstammen att öka ytterligare.

Med en större stam följer dock ökade kostnader, samtidigt som jaktvärdet inte ökar i samma takt. Därmed krävs åtgärder såsom samverkan och informationsspridning för att förebygga och minska skadorna som följer en stor vildsvinspopulation.

Kontakt