2016:12 Bostadsmarknadsenkäten 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Varje år besvarar kommunerna i landet en enkät om läget på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att ge en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling.

Rapporten utgör en sammanställning av de svar som lämnats av de 13 kommunerna i Jönköpings län. Redovisningen av svaren följer samma struktur som enkätundersökningen. Boverket gör en nationell sammanställning av enkätresultaten och publicerar denna på sin kunskapsbank. Enkätsvaren publiceras även som öppen data på boverkets webbplats och är fria att ladda ner.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping