Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2016:11 Mottagande och etablering av nyanlända 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Av Sveriges 290 kommuner hade 283 en överenskommelse om mottagande av nyanlända under år 2015 att jämföra med år 2014 då 278 kommuner hade en sådan (tabell 1). Alla kommuner hade en överenskommelse om att specifikt ta emot ensamkommande barn år 2014. Motsvarande siffra för år 2014 var 288.

Överenskommelserna om nyanlända motsvarade år 2015 totalt 18 005 platser i landet,varav 10 575 avsåg anvisningsbara platser, dvs bostäder som kommunerna förbinder sig att tillhandahålla åt nyanlända. Platserna i överenskommelserna har ökat från år till år. År 2014 fanns 23 614 platser, varav 8 321 anvisningsbara tillgängliga i landet och året innan 21 769 varav 7 602 anvisningsbara.

Kontakt