Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2016:08 Frivilliga förstärkningsresurser i Jönköpings län 2014-2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Sverige drabbas regelbundet av kriser, olyckor och andra händelser som innebär påfrestningar på viktiga samhällsfunktioner. Vårt krishanteringssystem bygger på tre grundprinciper (ansvars-, likhets- och närhetsprincipen) vilket innebär att myndigheter ska hantera de problemområden, som förekommer inom respektive organisations ansvarsområde.

När en kommun drabbas av en händelse av ovan nämnt slag, så krävs ofta förstärkning från angränsande kommun eller från andra myndigheter, men trots detta så kan det hända att resurserna inte räcker till över tiden.

Det finns då möjligheter att få hjälp från frivilliga. I syfte att utveckla aktörernas/avnämarnas (benämns fortsättningsvis avnämare i denna rap-port) förmåga att ta emot frivilliga förstärkningsresurser och att förbättra frivilligas möjligheter att ställa relevanta resurser till förfogande, så har Länsstyrelsen i Jönköpings län genomfört detta projekt under 2014-2015.

Kontakt