Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2016:07 Flyktingguider och familjekontakter - En utvärdering av § 37a-projekt 2014-2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

För att stärka det civila samhällets roll i arbetet med integrationsfrågor och för att underlätta skapandet av kontakter mellan nyanlända och personer som är etablerade i samhället, kan kommunerna söka statliga medel. I enlighet med förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:112 § 37a), har alla kommuner i Sverige möjlighet att söka medel för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

De projekt som beviljas inom ramen för förordningen ska syfta till att:

- underlätta etableringen i samhället och/eller
- skapa nätverk och/eller
- stödja språkinlärning och/eller
- ge socialt stöd till ensamkommande barn

I denna rapport sammanställs beviljade projekt och en bedömning och analys görs av de avslutade projektens resultat. Syftet med rapporten är att bedöma måluppfyllelsen för de projekt som beviljats medel inom ramen för § 37a och som har avslutats under 2014 och 2015.

Kontakt