Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2016:05 Minnen vid vatten - Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2016 – Toftaån

Om publikationen

Löpnummer:
2016:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
140
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Toftaån i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2016
Kontakt