2016:01 Länsstyrelsens plan för hantering av översvämningsrisker i Jönköping

Om publikationen

Löpnummer:
2016:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Denna riskhanteringsplan bör ses som ett komplement till Jönköpings kommuns lokala ar-bete. I kommunen pågår ett omfattande arbete för att förebygga och reducera konsekvenser av översvämningar. Kommunens kartunderlag är mer noggrant än riskhanteringsplanens kartunderlag. Kommunens arbete omfattar även skydd mot översvämningar orsakade av andra orsaker än de som riskhanteringsplanen ska omfatta. Riskhanteringsplanen får inte utformas så att den låser kommunens mer långtgående arbete.

Länsstyrelsens syfte med riskhanteringsplanen är att bidra till att minska risken för negativa konsekvenser av översvämningar i Jönköping genom att ge stöd i arbetet med översvämningsproblem till övriga aktörer och enskilda.

Genom att sätta upp mål för fyra förutbestämda så kallade fokusområden ska de negativa följderna reduceras. De fyra fokusområdena är människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Utöver dessa har Länsstyrelsen i Jönköping valt att också arbeta med fokusområdet samhällsviktig verksamhet.

Kontakt