På tal om kvinnor och män 2015

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-598-8
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport
Framsida På tal om kvinnor och män 2015

På tal om kvinnor och män 2015

Statistiken i den här foldern utgår, liksom jämställdhetsarbetet i stort, från de juridiska könen kvinna och man. Som vi alla vet definierar sig inte alla människor utifrån en tvåkönsnorm. Samtidigt kan vi konstatera att det ändå är viktigt att lyfta fram kön och synliggöra ojämställdhet – inte för att cementera rådande könsnormer utan för att kunna vidga dem. Idag har de formella hindren för jämställdhet undanröjts, men fortfarande kvarstår strukturer som leder till att kvinnor och män har olika förutsättningar, inte minst när det gäller fördelningen av makt och inflytande och att kön får betydelse för människors livsvillkor.
I detta avseende är Jönköpings län inget undantag men vi är också ett län med många styrkor. Här finns en tradition av goda idéer, kreativitet, målmedvetenhet, hårt arbete och samverkan, vilka borde underlätta mycket i vårt arbete med att skapa ett jämställt samhälle.
I vår strävan att ha en attraktiv region för alla att leva, verka och

Kontakt