Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 5591-2015

ISBN/ISSN-nr: 1400 – 4712

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 10

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida för Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader

Denna broschyr fokuserar på de exteriöra problemen som kan uppstå på träbyggnader i ett förändrat klimat. Broschyren är inte heltäckande utan ger en introduktion till området. Fokus ligger på de skador som kan förebyggas med ett långsiktigt förebyggande arbete, inte på akuta åtgärder som behöver göras efter till exempel en översvämning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping