Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
5591-2015
ISBN/ISSN-nr:
1400 – 4712
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida för Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader

Denna broschyr fokuserar på de exteriöra problemen som kan uppstå på träbyggnader i ett förändrat klimat. Broschyren är inte heltäckande utan ger en introduktion till området. Fokus ligger på de skador som kan förebyggas med ett långsiktigt förebyggande arbete, inte på akuta åtgärder som behöver göras efter till exempel en översvämning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping