2015:45 Källor i Småland och på Öland

Om publikationen

Löpnummer: 2015:45

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

I varje bygd och landskap finns källor, som dels är specifika för bygdens och landskapets natur, dels är förknippade med lokala eller regionala kulturella traditioner. Historiskt har källornas betydelse för människors vattenförsörjning under varierande klimatbetingelser och sedermera lokalisering av bebyggelse varit viktig. Källorna ger därmed en värdefull historisk koppling till dagens samhällsstruktur.

Naturliga källor utgör en unik och värdefull naturmiljö, där det utflödande grundvattnets kvalitet och kvantitet styr förhållandena för de ekosystem som finns i och omkring källan, samt nedströms i den avrinnande källbäcken.

Kontakt