2015:42 Nätprovfiske i Jönköpings län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2015:42

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 210

Publikationstyp: Rapport

I den här rapporten redovisas och utvärderas resultaten från tjugoåtta sjöar som nätprovfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län sommaren 2013. Syftet med provfiskena är i de flesta fall kalkningseffektuppföljning. Syftet kan också vara uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörtbestånden slagits ut eller kraftigt försvagats och inte återhämtat sig på egen hand. I Lilla Nätaren var syftet med provfisket att följa upp de reduktionsfisken som genomförts 2009-2011. Provfiskena ligger även till grund för bedömning av den ekologiska statusen för vattenförvaltningen.

Provfiskena och utvärderingarna av de 24 sjöar som kalkas har finansierats med medel för kalkningseffektuppföljning. I Holmeshultasjön har provfisket och utvärderingen finansierats med medel för miljöövervakning. Provfiskena i Lilla Nätaren och Stora Nätaren har bekostats av Jönköpings kommun. Vid provfisket i Assjön bidrog Bordsjö Skogar AB med personal, boende och lokal under provfisket, i övrigt finansierades provfisket av det regionala miljöövervakningsprogrammet ”Fisk i Värdefulla vatten”.

Kontakt