2015:38 Rödingrapport F-län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:38

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 198

Publikationstyp: Rapport

Sydsvenska bestånd av Storröding (Salvelinus umbla) förekommer naturligt på fyra platser i Jönköpings län. Under de senaste åren har flera undersökningar genomförts som syftat till att följa upp rödingbeståndens status.

Denna rapport har som mål att sammanfatta situationen för rödingen i länets fyra sjöar; Vättern, Sommen, Ören och Mycklaflon genom att samla ännu ej publicerade rapporter från genomförda undersökningar på ett enda ställe.

En stor del av materialet har under en längre tid funnits tillgängligt som internt arbetsmaterial, ett viktigt syfte med rapporten är därför att tillgängliggöra information för externa intressenter. Det opublicerade materialet omfattas till största delen av information om sjöarna Ören och Mycklaflon.

Kontakt