2015:32 Minnen vid vatten Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2014- Tidan

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
2015:32
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
120
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Tidan i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2015

Kontakt