2015:32 Minnen vid vatten Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2014- Tidan

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 2015:32

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 120

Publikationstyp: Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Tidan i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2015

Kontakt