2015:29 Minnen vid vatten- Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013- Hjorsetån, Hylletoftaån och Vämmesån

Om publikationen

Löpnummer:
2015:29
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
140
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Hjorsetån, Hylletoftaån och Vämmesån i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2015


Kontakt