2015:23 Gemensamt delprogram för fladdermöss

Om publikationen

Löpnummer:
2015:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Fladdermöss är en artgrupp som rör sig över stora delar av landskapet och är beroende av födokällor av olika slag spridda över stora områden (tiotals km2). Fladdermöss är därför en lämplig artgrupp att följa upp för att fånga upp förändringar i livsmiljöer på landskapsnivå.

De ger dessutom information för de delar av ekosystem som huvudsakligen är aktiva nattetid,
vilket ofta missas i annan miljöövervakning och uppföljning.

I Sverige är 19 arter fladdermöss påträffade. Artantalet avtar ju längre norrut man kommer i
takt med att klimatet blir kallare. I Norrbotten är fyra arter påträffade medan samtliga 19 är påträffade i Skåne.

Fladdermöss förekommer dock i hela landet, men endast sporadiskt
uppe på kalfjället. Nordfladdermus (nordisk fladdermus) är den art som förekommer längst norrut och till och med ibland kan söka föda i kanten av kalfjället.

Kontakt