2015:07 Kartläggning våld i nära relationer

Om publikationen

Löpnummer:
2015:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

År 2014 anmäldes 550 fall av misshandel i nära relationer. De flesta av de utsatta, 459, var kvinnor. Det anmäldes även 19 fall av grov kvinnofridskränkning och 102 fullbordade våldtäkter inomhus, 99 av de som utsatts för våldtäkt var kvinnor. Mörkertalet är dock stort, uppskattningsvis anmäler endast var femte person våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett världshälsoproblem och ett brott mot mänskliga rättigheter. Alla människor, barn som vuxna, har rätt att leva ett liv fritt från våld och det är samhällets gemensamma ansvar att skydda och stödja drabbade och förebygga våldet.

I Jönköpings län finns en gemensam ambition att berörda av våld i nära relationer ska få ökad trygghet, frihet och hälsa och att arbetet mot våld i nära relationer ska kännetecknas av god kvalitet och samsyn. För att nå detta mål är samverkan mellan länets myndigheter och stöd- och hjälporganisationer avgörande. Ett forum för samverkan är Fokusgruppen våld i nära relationer, underställd Jämställdhetsrådet i Jönköpings län.

Länsstyrelsen har, i samverkan med övriga myndigheter och organisationer i Fokusgruppen våld i nära relationer, genomfört en kartläggning av arbetet mot våld i nära relationer i Jönköpings län. Kartläggningen är en del av den samverkansplan mot våld i nära relationer som utarbetades 2014.

Resultatet av kartläggningen visar bland annat behov av;

  • fortsatt vägledning och stöd gällande hur och när verksamheter bör fråga om våld
  • kompetensutveckling som dels vänder sig till olika målgrupper, men också på olika nivåer
  • processtöd i arbetet med att leva upp till krav i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd
  • ökad samverkan

Kontakt