2014:30 Minskad klimatpåverkan

Om publikationen

Löpnummer:
2014:30
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport
Framsida 2014-30-Minskad-klimatpåverkan

Idag är alla länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer och högskolan engagerade i Klimatrådet och dess gruppers arbete. Ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bred samverkan i länet som vi tillsammans
lagt grunden till sedan 2011, ett råd till för att åstadkomma en energiomställning och driva på arbetet med klimatanpassning. I Jönköpings län är samverkan vår ledstjärna och nyckeln till framgång, därför ser vi samverkan som en avgörande faktor för att länet på ett kraftfullt och effektivt sätt ska bidra till nationella klimatmål samt uppnå dem genom Klimatrådet fastställda och gemensamma vision, om att Jönköpings län år 2050 är ett plusenergilän till gagn för medborgare
och näringsliv i Jönköpings län.

Utgångspunkten är att med ett effektivt och målinriktat arbetssätt driva klimat- och energiarbetet i länet mot vår gemensamma vision att bli ett Plusenergi län 2050. Men framförallt skapa ett hållbart samhälle som lever upp till behovet av nuvarande och kommande generationer.

Kontakt