2014:24 Röken kommer att synas....

Om publikationen

Löpnummer:
2014:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en beskrivning och utvärdering av de informationsinsatser som gjordes i samband med en naturvårdsbränning i Lyngemadssjöns naturreservat, Jönköpings län. Bränningen utfördes i juni 2013. Inför bränningen lades pressmeddelanden ut och informationsbrev skickades per post till boende i närheten och berörda organisationer. I reservatet anslogs också plakat med information om bränningens genomförande och om risker med att besöka området direkt efter branden. Informationsinsatserna följdes upp med enkäter till 58 av de närboende, av vilka 27 svarade. Enkäter skickades också till de 8 organisationer som Länsstyrelsen kommunicerat med. Från dessa återsändes 6 svar. Generellt var både allmänhet och organisationer nöjda eller mycket nöjda med Länsstyrelsens informationsinsatser i samband med bränningen. Upplägget av hur informationen genomfördes kan rekommenderas till kommande naturvårdsbränningar.

Kontakt