2014:22 Minnen vid vatten-Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 – Röttleån

Om publikationen

Löpnummer:
2014:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
142
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Röttleån i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2014

Kontakt