2014:22 Minnen vid vatten-Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 – Röttleån

Om publikationen

Löpnummer: 2014:22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 142

Publikationstyp: Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Röttleån i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2014

Kontakt