2014:18 Hur klarar Jönköpings län en kraftig värmebölja?

Om publikationen

Löpnummer: 2014:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 65

Publikationstyp: Rapport

Detta är en slutrapport i projektet Värmebölja som genomfördes med syftet att kartlägga vad en värmebölja kan medföra för påverkan på samhället i Jönköpings län, vad länet har för beredskap samt hur vi kan stärka vår beredskap. Projektet löpte från hösten 2012 fram till sommaren 2013.

Resultatet består i en analys av vad som påverkas av en värmebölja och hur beredskapen kan förbättras.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping