2014:18 Hur klarar Jönköpings län en kraftig värmebölja?

Om publikationen

Löpnummer:
2014:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
65
Publikationstyp:
Rapport

Detta är en slutrapport i projektet Värmebölja som genomfördes med syftet att kartlägga vad en värmebölja kan medföra för påverkan på samhället i Jönköpings län, vad länet har för beredskap samt hur vi kan stärka vår beredskap. Projektet löpte från hösten 2012 fram till sommaren 2013.

Resultatet består i en analys av vad som påverkas av en värmebölja och hur beredskapen kan förbättras.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping