2014:14 Försurning och kalkning i Jönköpings län - Verksamhetsberättelse 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Försurning har under de senaste 40 åren varit ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län och är så fortfarande. Trots en minskning av svavelnedfallet med 90 % sedan 80-talet så är förändringen i markkemin så stor att det tar mycket lång tid för marken att återhämta sig. Detta gäller speciellt för länets sydvästra del. De sura ämnena i marken kommer under lång tid framöver att fortsätta försura sjöar och vattendrag. Den stora kalkminskning som kunnat göras under senare år förväntas därför plana ut.

Kontakt