2014:14 Försurning och kalkning i Jönköpings län - Verksamhetsberättelse 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Försurning har under de senaste 40 åren varit ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län och är så fortfarande. Trots en minskning av svavelnedfallet med 90 % sedan 80-talet så är förändringen i markkemin så stor att det tar mycket lång tid för marken att återhämta sig. Detta gäller speciellt för länets sydvästra del. De sura ämnena i marken kommer under lång tid framöver att fortsätta försura sjöar och vattendrag. Den stora kalkminskning som kunnat göras under senare år förväntas därför plana ut.

Kontakt