2014:13 Minnen vid vatten- Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2011 – Bruzaån, Gnyltån och Sällevadsån

Om publikationen

Löpnummer: 2014:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 402

Publikationstyp: Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Bruzaån, Gnyltån och Sällevadsån i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2014

Kontakt