2014:12 Bottenfauna i Jönköpings län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
102
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 37 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av
ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.

Kontakt