2014:04 Samhällsorientering för nyanlända

Om publikationen

Löpnummer:
2014:04
Diarienummer:
851-669-14
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsernas gemensamma redovisning

Förordningen om samhällsorientering ställer krav på kommunernas genomförande av verksamheten. Bland annat anges att samhällsorienteringen i första hand ska ges på modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar väl. Andelen kommuner som ger samhällsorientering på modersmål har ökat kontinuerligt under de tre år som länsstyrelserna följt upp verksamheten. Idag erbjuder 92 procent av kommunerna samhällsorientering på modersmål.

Nästintill samtliga kommuner erbjuder minst 60 timmars samhällsorientering. Flera kommuner har valt att komplettera samhällsorienteringen med ytterligare timmar. Den kompletterande samhällso-rienteringen kan bland annat bestå av hälsokommunikation och föräldrarstöd.

Väntetiden från anmälan till påbörjad samhällsorientering har ökat något gentemot tidigare år, 25 procent av kommunerna anger en genomsnittlig väntetid på max fyra veckor. Föregående år angav 35 procent samma genomsnittliga väntetid. Det är mycket vanligare att kvinnors väntetid beror på kö till barnomsorgsplats än vad männens gör.

I förordningen om samhällsorientering anges att kommunerna ska ha en plan för verksamheten, 85 procent av kommunerna anger att en sådan finns.

Kontakt