2013:30 Utvärdering av insatser med att restaurera och återskapa våtmarker 2008 - 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:30

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har i uppdrag att till Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisa punkt 59 i regleringsbrevet 2013. Punkten syftar till att sammanställa genomförda insatser och ytterligare behov för åtgärder avseende restaurering och återskapande av våtmarker. Denna rapport utgör en fördjupad redovisning av uppdraget.

Kontakt