2013:29 Minnen vid vatten – Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 - Huskvarnaån

Om publikationen

Löpnummer: 2013:29

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 11019425

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 131

Publikationstyp: Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Huskvarnaån i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2013

Kontakt