2013:21 Movänta fiskevårdsområde - Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan

Om publikationen

Löpnummer:
2013:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport

Försjön är en vacker, djup och näringsfattig källsjö belägen i de övre delarna av Emåns avrinningsområde. Försjöns höga naturvärden bidrog till att sjön utsågs därför till Natura2000 område 2006. Fiskerättsägarna är främst intresserade av fisket efter signalkräfta – ett fiske som tyvärr blivit sämre under senare år. I övrigt karaktäriseras fisket i Försjön av förhållandevis bra abborr- och gäddfiske. Sjön har också ett bestånd av siklöja som är en typisk art för sjöar med en stor pelagial och kallt och syrerikt vatten på större djup. Förhoppningen är att Förvaltnings- och utvecklingsplanen kommer att vara ett dokument som aktivt nyttjas av Movänta fiskevårdsområdesförenings i den fortsatta förvaltningen av Försjöns fisk- och kräftbestånd.

Föreliggande rapport har tagits fram i samverkan mellan Movänta fiskevårdsområdesförening, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Eksjö kommun. Dokumentet är en del i ett större projekt benämnt ”Förvaltnings- och utvecklingsplan-Sydost” där intresserade fiskevårdsområden tillsammans med berörda kommuner arbetat fram förvaltnings- och utvecklingsplaner. Movänta fiskevårdsområdesförening har även bidragit med en ideell arbetsinsats vilken främst har rört framtagande av information om fiskevårdsområdesföreningarna, historiska uppgifter samt uppgifter om fisk och fisket i de berörda områdena. Föreningens insats i arbetet har varit avgörande för planens inriktning och innehåll.

Kontakt