2013:20 Minnen vid vatten – Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 - Tolv Vätterbäckar

Om publikationen

Löpnummer: 2013:20

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 358

Publikationstyp: Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed tolv Vätterbäckar i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2013


Kontakt