2013:19 Minnen vid vatten – Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 - Tabergsån, Kallebäcken, Kåperydsån

Om publikationen

Löpnummer:
2013:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
11019425
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
201
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Tabergsån, Kallebäcken och Kåperydsån i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2013

Kontakt