2013:19 Minnen vid vatten – Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2013 - Tabergsån, Kallebäcken, Kåperydsån

Om publikationen

Löpnummer: 2013:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 11019425

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 201

Publikationstyp: Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Tabergsån, Kallebäcken och Kåperydsån i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2013

Kontakt