2013:18 Manual för effektuppföljning av åtgärder i vatten - med fokus på fisk

Om publikationen

Löpnummer:
2013:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

Att genomföra restaureringsåtgärder av våra vatten är en viktig del av arbetet med bland annat miljökvalitetsmålen och EU:s vattenförvaltning. Restaureringsarbetet har därför ökat runt om i landet de senaste åren. För att vi ska kunna se effekter av genomförda åtgärder och dra lärdom inför kommande åtgärder är det viktigt att alla genomförda åtgärder i vatten har någon form av uppföljning. Förhoppningen med denna manual, som innehåller generella riktlinjer för effektuppföljning med fokus på fisk och kräftor, är att den ska fungera som ett stöd vid planering av uppföljning av åtgärder i vatten.

Kontakt