2013:16 Bottenfauna i Jönköpings län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 170

Publikationstyp: Rapport

En undersökning av bottenfauna på 69 lokaler i rinnande vatten. På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 69 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.

Kontakt