2013:14 Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden

Om publikationen

Löpnummer:
2013:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
146
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med föreliggande förvaltnings- och utvecklingsplan är att skapa långsiktiga förutsättningar för fiskevården inom Repperdaorten och Kvillsfors fiskevårdsområden. Med planen som styrdokument och de åtgärdsförslag som listas i detta dokument finns ett brett underlag för att bedriva ett behovsanpassat fiskevårdsarbete. Åtgärdsförslagen spänner över flera verksamhetsområden och utgår från fiskevårdsområdenas unika förutsättningar. Åtgärdsförslagen ska ses som vägledande rekommendationer för fiskevårdsområdet och samtidigt verka som en katalysator för utvecklandet av fiskevattnet inom de bägge områdena.

En stor del av planen fokuserar på fiskevårdsområdenas gemensamma förutsättningar och potential till verksamhetsutveckling, vilket också varit ett önskemål från föreningarnas sida. En väl genomarbetad fiskevårdsplan är helt nödvändig om fiskevatten som areell landsbyggdsresurs ska kunna förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt och fiskevårdsområdenas verksamhet ska kunna skötas på ett professionellt sätt. Förhoppningen är att föreningen genom detta dokument har en plan som kan nyttjas för en lång tid framöver.

Kontakt