2013:13 Naturens kalender Förslag till ny miljöövervakning och nya miljömålsindikatorer

Om publikationen

Löpnummer: 2013:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

”Naturens kalender” är ett projekt som syftar till att följa hur klimatförändringen påverkar grundläggande ekosystemegenskaper och ekosystemtjänster. Genom att bygga upp ett regionalt nätverk av frivilliga fenologiväktare, som gör observationer av utvalda växtarters lövsprickning, blomning, fruktmognad och höstlöv, kan förändringar i naturen följas på regional skala, förändringar som i första hand kan härledas till ett allt varmare klimat.

Läs mer i rapporten Naturens kalender - förslag till ny miljöövervakning och nya miljömålsindikatorer.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping