2013:08 Nömmens fiskevårdsområde

Om publikationen

Löpnummer:
2013:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101:9425
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
112
Publikationstyp:
Rapport

En förvaltnings- och utvecklingsplan utgör en stabil grund för ett hållbart nyttjande av fiskresursen. Planen syftar bland annat till att utgöra underlag för ett lokalt anpassat fiskevårdsarbete samtidigt som den gynnar ett ökat rationellt nyttjande av fiskevattenresursen.

Kontakt