2013:08 Nömmens fiskevårdsområde

Om publikationen

Löpnummer: 2013:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101:9425

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 112

Publikationstyp: Rapport

En förvaltnings- och utvecklingsplan utgör en stabil grund för ett hållbart nyttjande av fiskresursen. Planen syftar bland annat till att utgöra underlag för ett lokalt anpassat fiskevårdsarbete samtidigt som den gynnar ett ökat rationellt nyttjande av fiskevattenresursen.

Kontakt