På tal om kvinnor och män 2012

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport
Framsidsa På tal om kvinnor och män 2012

Genom den regionala jämställdhetsstatistiken som presenteras i denna folder synliggörs kvantitativa mått på jämställdhet.
Dessa är ett viktigt hjälpmedel i arbetet med att lyfta upp jämställdhet på agendan inom alla områden. Tillsammans vill vi göra jämställdhet till ett prioriterat område och en naturlig del av alla beslut som fattas.

Ett jämställt län är också ett levande och attraktivt län!

Kontakt